Datahantering

Personuppgiftspolicy för Nsleep Denmark ApS

Vi samlar endast in personuppgifter i de fall där det är relevant för oss, och vi kommer bara att samla in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet hos Nsleep Denmark ApS.

 

Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagkrav.

 

Vi kommer bara att lagra dina personuppgifter så länge vi antingen är lagligt skyldiga att göra det, eller så länge det är relevant för det syfte som de samlades in för.

 

Information vi samlar in

Om du vill köpa och ta emot en produkt från oss, behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra köpet och erbjuda dig våra tjänster.

 

Vi kan samla in information såsom namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer och betalningsinformation.

 

Nsleep Denmark ApS samlar in och behandlar dina personuppgifter när du utför följande åtgärder:

 

Besöker vår webbplats

Genomför ett köp av våra produkter

Skapar ett kundkonto

Anmäler dig till vårt nyhetsbrev

Recenserar vår webbplats

Skickar oss frågor, klagomål eller feedback

 

Den ansvariga för databehandlingen

Den ansvariga för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.nsleep.dk är Nsleep Denmark ApS, Öresundsvej 10c – CVR- 35411305

 

Behandlingsgrund och ändamål

Vi samlar in dina vanliga kontaktuppgifter som namn och adress för att kunna leverera den produkt du har köpt av oss. Din e-postadress samlar vi in för att kunna skicka dig en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse.

 

När du betalar för din produkt samlar vi in ditt namn, dina kortuppgifter och IP-adress. Informationen som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och sparas endast för betalningshantering och uppfyllande av det ingångna avtalet.

 

Om du under registreringsprocessen eller på vår webbplats har gett ditt samtycke till det, använder vi din e-postadress för att skicka dig ett nyhetsbrev. Du kan när som helst anmäla dig till och avanmäla dig från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller också en avanmälningslänk. Om behandlingen av personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

 

Om du inte vill lämna de personuppgifter som krävs för att genomföra ett köp av en produkt, kommer du tyvärr inte att kunna köpa produkter från oss på vår webbplats.

 

Dina uppgifter (förutom din e-postadress, om du har gett samtycke till behandling av den för att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har tagit emot din vara.

 

Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part, detta gäller även personuppgifter till tredjeland.

 

Om du har beställt leverans kommer informationen om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress att lämnas ut till vårt fraktbolag, för närvarande Interfjord / GLS / PostNord, för leverans av dina inköp.

 

Vi har vår webbutik i Shopify, som fungerar som vår databehandlare. All personlig information som du lämnar på vår webbplats kommer att lagras i deras datacenter. Det har ingåtts en GDPR-överenskommelse med Shopify, som kan erhållas på begäran.

 

Vårt betalningssystem tillhandahålls av Pensopay och betalning sker i ett betalningsfönster som administreras av Pensopay.

 

Vi har ingått databehandlaravtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer gällande regler för skydd av dina personuppgifter.

 

Dina rättigheter

Som den registrerade har du ett antal rättigheter som vi alltid måste säkerställa uppfyllelse av. Du har rätt att begära följande av oss:

Att få tillgång till och få rättelse/ändring av dina personuppgifter

Att få personuppgifter raderade

 

Du har också rätt att protestera mot behandlingen av dina personuppgifter, och du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet.

 

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran om detta till vår e-postadress info@nsleep.se